Workshop: lezen en creatief schrijven met plezier!

Iris Verhaagen, MSc

Schrijven is voor veel basisschoolkinderen lastig. Ook het lezen van een boek staat bij veel leerlingen niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Toch kunnen lezen en creatief schrijven elkaar versterken waardoor de betrokkenheid bij leerlingen hiervoor wordt vergroot. Op welke manier kun je lezen en creatief schrijven combineren in de klas?

In deze workshop ga je praktisch en creatief aan de slag met lezen en schrijven. Je krijgt lessuggesties en tips om meteen in te zetten in midden- en bovenbouw.

Over de spreker

Iris Verhaagen is onderwijsadviseur bij Lexima. Voorheen heeft zij gewerkt als groepsleerkracht en coördinator van de middenbouw in het basisonderwijs. In die tijd heeft zij de masteropleiding Onderwijswetenschappen afgerond. 

Als onderwijsadviseur bij Lexima denkt Iris inhoudelijk mee over de ontwikkeling van producten, begeleidt ze bovenschoolse projecten bij het implementeren van producten en geeft ze trainingen.