Wat is kansengelijkheid in het onderwijs en welke rol spelen leraarverwachtingen daarbij?

Drs. Marijke van Vijfeijken 

Gelijke kansen in het onderwijs is een hot thema bij onderwijsprofessionals, in de media en wellicht ook aan de keukentafel. Maar wat zijn dan eigenlijk gelijke kansen? Alleen al over het begrip gelijke onderwijskansen zijn al verschillende meningen. Het is blijkbaar niet zo’n eenduidig begrip en dat maakt het extra lastig om goede interventies op te zetten.

 

Marijke van Vijfeijken gaat in op verschillende perspectieven op gelijke kansen. Vervolgens maakt zij een koppeling met leraarverwachtingen. Hoe kunnen hoge leraarverwachtingen een positieve bijdrage leveren aan gelijke kansen in het onderwijs? Wat zijn hoge verwachtingen? Haar lezing eindigt met een aantal uitgangspunten waarmee een schoolteam kan bouwen aan een hoge verwachtingscultuur.

 

Over de spreker
Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep kwaliteiten van leraren van de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Zij heeft ruime ervaring in onderwijspraktijk en onderwijsonderzoek. Momenteel doet Marijke promotieonderzoek naar opvattingen van leraren over differentiatie in de klas vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen in het onderwijs.

Marijke is auteur van het boek Wat is eerlijk. Werken aan kansengelijkheid in het onderwijs (Uitgeverij PICA).