Wanneer zet je compenserende software in?

Compenserende software zorgt dat zwakke lezers en spellers zelfredzaam zijn met teksten en op hun eigen niveau kunnen presteren en mee doen in de klas. Dit voorkomt frustratie van talent en schoolmoeheid.

Het gebruik van compenserende software helpt een leerling op diverse vlakken. Zet het in vanaf groep 5.

- Zodra de diagnose dyslexie is gesteld en verdere leerachterstanden moeten worden voorkomen (groep 5).
- Tijdens en na de behandeling om de behandeleffecten te versterken en te behouden (groep 5-6).
- Voor het vergroten van de zelfstandigheid (groep 5-8).
- Als het zelfvertrouwen en/of leesplezier moet worden gestimuleerd (groep 5-8).
- Ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs (groep 7-8).
- Om de benodigde tijd voor huiswerk tot redelijke proporties terug te brengen (groep 8).
- Voor een eerlijke kans om bij toetsen op eigen intellectueel niveau te presteren (groep 8).