Van rekenprobleem tot dyscalculie: Vaarwel gangbare diagnostiek, welkom effectieve instructieprincipes

Em. prof. dr. Wied Ruijssenaars en drs. Cécile Ruijssenaars-Elshoff

Het meest kenmerkende van rekenproblemen en dyscalculie zijn problemen in de automatisering van de basiskennis. We bespreken de actuele thema’s gangbare diagnostiek en effectieve instructie.

Gangbare diagnostiek (IQ, werkgeheugen en executieve functies) biedt geen verklaring en geen handvatten voor hulp/instructie. Nodig zijn diagnostiek van het rekenen-in-uitvoering en effectief gebleken instructieprincipes. Kernbegrippen zijn daarbij kennis, kwaliteit van kennis, taakanalyse, diagnostisch gesprek.

Effectief gebleken instructieprincipes bevatten vier hoofdstappen en enkele tussenstappen. We vatten een en ander samen in een handzame checklist.

Over de sprekers

Drs. Cécile Ruijssenaars-Elshoff was kleuterleidster, leerkracht, remedial teacher, psychologisch assistent en orthopedagoog. Zij werkte in het gewoon en speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs en in een eigen praktijk. Ook was zij docent van de (UPO-G) postacademische cursus Dyslexie. Zij is coauteur van de methodiek Geregeld!

Em. prof. dr. Wied Ruijssenaars promoveerde op een proefschrift over leertests en leergeschiktheid. Hij vervulde leeropdrachten orthopedagogiek aan de KU-Leuven (1987-1993), de Universiteit Leiden (1993-2004) en Groningen (2004-2021). Daarnaast is hij altijd werkzaam gebleven in de praktijk. Hij is auteur van meer dan 300 wetenschappelijke artikelen en meer dan 50 boeken in het vakgebied van de orthopedagogiek, inclusief dyslexie en dyscalculie.  

Samen schreven ze Berekend! Van rekenprobleem tot dyscalculie. Niet-geautomatiseerde basiskennis als centraal probleem.