Samenwerking onderwijs en zorg tijdens en na de dyslexiebehandeling

Evelien Krikhaar

Wat is de rol van school, zorgaanbieder en ouders in de periode tijdens en na afloop van de dyslexiebehandeling? Hoe kan een optimale onderlinge afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen gerealiseerd worden? We gaan hier verder op in aan de hand van de nieuwe Handreiking voor de invulling van de ondersteuningsniveaus 2, 3 en 4 van Dyslexie Centraal.

Over de spreker

Evelien Krikhaar werkt als senior onderzoeker, ontwikkelaar en projectleider bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen en heeft expertise op het gebied van taalontwikkeling, leesproblemen en dyslexie. Zij heeft ruime ervaring met de coördinatie en uitvoering van diverse onderzoeks- en implementatie-projecten in het onderwijs. Evelien is als programma-manager verbonden aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en het bijbehorende digitale platform Dyslexie Centraal.