Programma verbetering basisvaardigheden
Interventie Letterster

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining

Toegevoegde waarde van Letterster

-Ondersteunt leerlingen met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie
-Leerling kan op een effectieve manier oefenen met lezen en spellen 
-Oefentraject sluit naadloos aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

Letterster sluit aan bij de volgende elementen: 

Zet Letterster in om lees- en spellingsachterstanden aan te pakken. In Letterster werken leerlingen aan spellingsonderwerpen die niet goed geautomatiseerd zijn. Daarnaast kan Letterster ingezet op het gebied van lezen.

In Letterster zijn symbolen aan klanken gekoppeld om de complexiteit van taal te vereenvoudigen. Door gebruik te maken van deze symbolen is de leerling zich al bewust van welk type klanken er in het woord voorkomen alvorens hij of zij het woord gaat lezen of schrijven.

Letterster pakt lees- en/of spellingsachterstanden of dyslexie. Het oefentraject sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling. De oefeningen worden duidelijk uitgelegd in tekst en tutorials. Bedoeld voor leerlingen in groep 4 t/m 8. Het sluit aan op de werkzame componenten genoemd in de “handreiking ondersteuningsniveau 2 en 3” van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie.

Beheersingleren: Letterster zet aan de hand van een instaptoets lessen klaar die aansluiten bij de hiaten van de leerling. Hiermee kan de leerling oefenen met stof die nog niet voldoende wordt beheerst. Feedback in het po en vo: Bij de meeste oefeningen geef Letterster direct feedback na het invoeren van een antwoord. De leerling krijgt herhaling aangeboden als een incorrect antwoord wordt gegeven. Bij de overige oefeningen kan de begeleider waar nodig feedback geven. Tevens kan de leerkracht achteraf de gemaakte fouten inzien en zo nodig aanvullende feedback geven. Huiswerk: Omdat Letterster web-based is, kan het ook thuis ingezet worden. De onderwijsprofessional kan de resultaten van de leerling monitoren. Leermiddelen: Letterster past binnen het keuzeproces van leermiddelen dat gestimuleerd wordt door OCW, vanwege de effectieve elementen, adaptiviteit en het inzicht in de resultaten.

Leertijduitbreiding: omdat Letterster web-based is, kunnen leerlingen zowel thuis als op school werken met het programma. Het programma zet automatisch lessen klaar voor de leerling die aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Hiermee kan Letterster ingezet worden op leertijduitbreiding. Tutoring door onderwijspersoneel: Letterster kan onder begeleiding van een onderwijsprofessional uitgevoerd worden op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Data-geïnformeerd werken: Letterster stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Letterster behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen.

Data-geïnformeerd werken: Letterster stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Letterster behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen.