Programma verbetering basisvaardigheden
Interventie Bouw!

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining.

Toegevoegde waarde van Bouw!

-Bewezen effectieve interventie
-Gericht op het voorkomen van leesproblemen
-Passend leesonderwijs in meer dan vijfhonderd gestructureerde lessen 
-Scholen zien een blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

Bouw! sluit aan bij de volgende elementen: 

Zet Bouw! halverwege groep 2 in bij leerlingen die het risico lopen op problemen met lezen en spellen. Ook zwakke lezers, waarbij het automatiseren van het lezen moeizaam verloopt of al een leesachterstand is ontstaan, kunnen in het midden van groep 3 of het begin van groep 4 nog starten met Bouw!. Het doel van de interventie is om laaggeletterdheid en leesproblemen te voorkomen. 

Bouw! ondersteunt bij beginnende geletterdheid. Het zorgt dat leerlingen inzicht krijgen in alfabetische principes zoals klank-teken-koppeling en het fonemisch bewustzijn.

Zet Bouw! preventief in bij leerlingen die het risico lopen op problemen met lezen en spellen. Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning nog voor zij een leesachterstand hebben. Juist door op tijd in te grijpen, voorkom je dat leerlingen een achterstand gaan ontwikkelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Bouw! effectief is wanneer het programma wordt afgemaakt én er een gerealiseerde oefenfrequentie is 24 lessen per maand. Effectief betekent dat de leerlingen met Bouw! er meer op vooruitgaan in woordlezen dan leerlingen zonder Bouw!, ook als laatstgenoemden in de klas en erbuiten extra oefeningen krijgen (op ondersteuningsniveau 2 en 3). Door het preventief inzetten van Bouw! bied je een interventie aan voor leerlingen die risico kunnen lopen op onderwijsachterstanden door onvoldoende taalaanbod (thuis).

Beheersingsleren: Bouw! zet aan de hand van elk toetsmoment in het programma nieuwe lessen of eventueel herhalingslessen klaar. Het programma differentieert aangeboden stof en leerlingen die dat nodig hebben onderdelen extra laten oefenen. Feedback in het po en vo: binnen Bouw! wordt de leerling voorzien van feedback door de tutor en het programma. Het programma zet eventueel herhalingslessen in als dat nodig is op basis van toetsen. Huiswerk: Omdat Bouw! webbased is, kan het ook thuis ingezet worden. De onderwijsprofessional kan de resultaten van de leerling monitoren. Leermiddelen: Bouw! past binnen het keuzeproces van leermiddelen dat gestimuleerd wordt door OCW, vanwege de bewezen effectiviteit, adaptiviteit en het inzicht in de resultaten.

Leertijduitbreiding: omdat Bouw! webbased is, kunnen leerlingen zowel thuis als op school werken met het programma. Het programma zet automatisch lessen klaar voor de leerling die aansluiten bij de onderwijsbehoeften. Hiermee kan Bouw! ingezet worden op leertijduitbreiding. Tutoring door medeleerlingen: Bouw! wordt onder begeleiding van een tutor uitgevoerd. Op school kan een oudere leerling, voorleesouder, stagiair, vrijwilliger of onderwijsprofessional tutor zijn. De begeleiding door de niet-professionele tutor ontlast en ontzorgt de leerkracht. Tutoring door onderwijspersoneel: Bouw! kan onder begeleiding van een onderwijsprofessional uitgevoerd worden op ondersteuningsniveau 2 en 3. Daarnaast is het noodzakelijk dat een onderwijsprofessional de toetsen van Bouw! afneemt.

Data-geïnformeerd werken: Bouw! stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Bouw! behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen.

Data-geïnformeerd werken: Bouw! stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Bouw! behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen.