Letterster

Pak lees- en spellingproblemen aan met Letterster

Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing voor scholen om lees- en spellingproblemen aan te pakken. Zo geeft de school eenvoudig en doelgericht, passende ondersteuning op het gebied van lezen en spelling op ondersteuningsniveau 2 en 3.

Letterster ondersteunt leerlingen in de groepen 4 tot en met 8 met lees- en/of spellingachterstanden of dyslexie. De oefeningen worden duidelijk uitgelegd in tekst en tutorials. Het oefentraject sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling.

Lees verder over Letterster

Wil je weten hoe Letterster werkt? Bekijk dan de demo.

Wil je weten hoe de inzet van Letterster zorgt voor effectief onderwijs? Meld je dan aan voor de webinar.

Letterster bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Zet Letterster bovenschools in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid. Met de projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

 

Bekijk de 8 voordelen van de bovenschoolse aanpak

Heeft je school meer dan 500 leerlingen? 
Neem contact op met consultancy@lexima.nl voor een prijs op aanvraag.


In Letterster oefent de leerling met lezen en spelling. De leesoefeningen worden uitgelegd in tekst en tutorials. Bij het aanleren van de spellingcategorieën volgt Letterster een logische opbouw. In video's geeft een orthopedagoog uitleg over de spellingregels. Steunkaarten en stappenplannen geven extra ondersteuning. Letterster past de lesstof aan aan het niveau, het tempo en de vorderingen. Na elke oefening krijgen de leerlingen procesgerichte feedback. Na 12 weken vindt er een evaluatie plaats en wordt er een nieuw programma samengesteld voor de volgende periode. Letterster is geschikt voor leerlingen van groep 4 tot en met 8 die (dreigen te) stagneren in hun lees- en/of spellingontwikkeling. Het gaat dan met name om leerlingen die mogelijk doorverwezen moeten worden naar de vergoede dyslexiezorg. Maar ook leerlingen met dyslexie die niet in aanmerking komen voor vergoede dyslexiezorg en leerlingen met dyslexie die hun behandeltraject hebben afgerond zijn gebaat bij de inzet van Letterster.

Bij een inzet op ondersteuningsniveau 3 begeleidt een professionele tutor de leerling bij het lezen. Dit kan een leesspecialist, intern begeleider, remedial teacher of onderwijsassistent zijn. De oefentijd is minimaal 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal tenminste 60 minuten) per week. Bij inzet op ondersteuningsniveau 2 is bij het lezen een oudere leerling of vrijwilliger de tutor. De aanbevolen oefentijd is minimaal 3 x 20 minuten (of in ieder geval in totaal tenminste 60 minuten) per week. Het onderdeel spelling kan de leerling zelfstandig doen.


Toegevoegde waarde

Voor leerkrachten

Software voor effectief oefenen op het gebied van lezen en/of spelling

Vervolgprogramma voor leerlingen die na Bouw! moeite blijven hebben met lezen

Sluit aan op de werkzame componenten genoemd in de ‘handreiking ondersteuningsniveau 2 en 3’ van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie

Leerkrachten, leesspecialisten of IB’ers kunnen de voortgang en resultaten eenvoudig volgen 

 

Voor de leerling

Heldere opzet, duidelijke instructies en goede ondersteuning door filmpjes, tutorials, steunkaarten en stappenplannen

Ondersteuning bij het automatiseren van het leesproces op woordniveau.

Altijd oefeningen op het juiste niveau


Wetenschappelijke basis

Letterster is ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderzoek over lees- en spellingproblemen en jarenlange ervaring in de dyslexiezorg.

Letterster sluit aan bij de werkzame componenten die het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) noemt in de Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 bij lees-/spellingproblemen en dyslexie. 

Bekijk hoe Letterster aansluit bij de werkzame componenten

 

Uit onderzoek blijkt dat Letterster zeer geschikt is voor de invulling van het onderwijs op ondersteuningsniveau 2 en 3. De inzet van Letterster zorgt voor een vooruitgang op het gebied van lezen en spelling.

Bekijk de onderzoeksresultaten (PDF)


Tips vanuit de praktijk

Steeds meer scholen zetten Letterster in. Uit de praktijk krijgen we aanvullende tips en trucs die helpen in de strijd tegen lees- en spellingproblemen.

Geef leerlingen die in Letterster werken een geplastificeerd klankenschema. Zo hebben zij deze altijd bij de hand. Niet alleen wanneer er met Letterster wordt gewerkt, maar ook in de klas komt het schema van pas.

Print nieuwe steunkaarten uit en laat de leerling ze in een handig mapje stoppen. Zo verzamelt de leerlingen de steunkaarten van de spellingcategorieën waar hij of zij moeite mee heeft. Laat de leerling de kaarten zowel bij het werken met Letterster als bij het werken in de klas gebruiken.

Bij de opdracht Tekst lezen mag de leerling elke tekstsoort lezen die hij of zij leuk vindt. Dus ook artikelen uit een tijdschrift of online teksten van informatieve websites. Laat de leerling een tekst laat kiezen die past bij iets waar hij of zij zich voor interesseert. Voor een dierenliefhebber is 'Wild van Freek' een leuke optie en iemand die nieuwsgierig is ziet zeker wat interessants in 'Zo Zit Dat'.

Letterster is een gezamenlijk initiatief van Lexima, Marant en Cedin.