Kurzweil

De meest geavanceerde compenserende software

Kurzweil 3000 is de meest geavanceerde compenserende voorleessoftware voor leerlingen met lees-, schrijf- of leerproblemen, zoals dyslexie. Het geeft de gebruiker steeds de juiste assistentie en vermindert zo de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich mee brengt. Doordat Kurzweil leerdrempels wegneemt kunnen de leerlingen zelfredzaam omgaan met teksten en presteren op hun cognitieve niveau. Dit geeft zelfvertrouwen. Kurzweil 3000 groeit mee van de basisschool tot aan het afronden van de studie, en wordt vaak ook in de werkomgeving ingezet. 

De geïnstalleerde software werkt na aanmelding ook zonder internetverbinding, tot wel 6 weken. Dit zorgt dat Kurzweil 3000 gebruikt mag worden tijdens de eindtoets van het basisonderwijs, tentamens en examens. Gebruikt de school Woots om digitaal toetsen af te nemen? Kurzweil 3000 kan ook worden gebruikt om alle teksten, vragen en opdrachten van een toets voor te lezen. 

Lees verder over Kurzweil

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om Kurzweil te bekostigen en help zo leerlingen die vastlopen in hun lees- en spellingontwikkeling. Bekijk onze pagina voor Kurzweil.

Kurzweil bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Zet Kurzweil bovenschools in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid. Met de projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

 

Bekijk de voordelen van de bovenschoolse aanpak

Kurzweil 3000 is de meest geavanceerde compenserende software voor lees- en schrijfproblemen. De software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich mee brengt. Het groeit mee van de basisschool tot aan het afronden van de studie, en wordt ook in de werkomgeving gebruikt. Kurzweil 3000 ondersteunt door bestanden met tekst voor te lezen. Daarnaast leest het tijdens het typen de woorden voor. Het programma heeft een woordvoorspeller die helpt om lastige woorden te schrijven. Het programma biedt standaard schrijf- en leesondersteuning voor het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het pakket kan eenvoudig worden uitgebreid met veel vreemde talen. De software herkent automatisch talen. Onbekende woorden zijn op te zoeken in vertaalwoordenboeken. De kracht van het programma is de kwaliteit en de betrouwbaarheid. Het maakt de gebruiker zelfredzaam en geeft zelfvertrouwen. Het gebruik van Kurzweil 3000 is voor de leerkracht geen bijkomende belasting, maar een verlichting. Kurzweil 3000 wordt succesvol ingezet voor leerlingen met dyslexie, een taalontwikkelingsstoornis (TOS), een autismespectrumstoornis (ASS) en een hyperactiviteitstoornis (AD(H)D). Ook kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is hebben baat bij de inzet ervan.

Compenserende software vergroot zelfstandigheid en draagt bij aan meer leesmotivatie en meer schoolplezier. Onderzoek naar de effectiviteit van compenserende software laat positieve effecten zien op de kwaliteit van taken en de snelheid waarmee ze worden uitgevoerd. Verschillende studies toonden aan dat er een significante verbetering van het tekstbegrip is wanneer een zwakke lezer leest met behulp van voorleessoftware. Het gebruik van compenserende hulpmiddelen heeft ook een remediërend effect. De inzet heeft positieve effecten op lees- en spellingniveau, woordbegrip en tekstbegrip. Het gebruik van compenserende software zorgt dat leerlingen teksten lezen en schrijven die aansluiten bij hun leeftijd en cognitief niveau. En dat verhoogt op zijn beurt dan weer de motivatie. De zelfstandigheid en het competentiegevoel van leerlingen vergroot. Daarnaast ervaart de leerling minder faalangst.


Kurzweil 3000 bij eindtoets en examens

Kurzweil 3000 mag offline worden gebruikt bij toetsen en examens.  Hiervoor zijn spraaksynthese-PDF bestanden beschikbaar. DUO levert de spraaksynthesebestanden voor de Centrale Eindtoets, IEP Eindtoets en de Centraal Schriftelijke Eindexamens.

De spraaksynthese-PDF is eenvoudig om te zetten met de PDF-to-KES tool. Het bestand open je daarna direct in Kurzweil 3000. Het kan nodig zijn om tijdens het examen het woordenboek en de spellingcontrole te blokkeren, dat kan handmatig via het slotje rechtsonder in het hoofdmenu. Het blokkeren van wifi en of internet is een computerinstelling.

Lees meer op Eindtoets en dyslexie of Eindexamen en dyslexie


Toegevoegde waarde

Voor de leerkracht

Mogelijkheid om alle leerlingen, dus ook zij die door uiteenlopende oorzaken minder goed lezen en schrijven dan hun klasgenoten, op een fundamentale manier gelijke start- en goede leerkansen te bieden. Maximaliseren van een goede doorstroom, minimaliseren van zitten blijven of uitval zonder diploma.
Tijdswinst en efficiëntieverhoging. Minder 1-op-1 begeleiding nodig. Vlot en eenvoudig te integreren in de lessen. Vakoverschrijdende leersteun zonder de werklast voor jezelf of collega's te verhogen.

 

Voor de leerling

Verhoogde leerefficiëntie dankzij de hulp bij lezen en spellen waardoor de leerlingen zich kan richten op tekstbegrip.
Zelfstandiger werken, ook met moeilijke en anderstalige teksten. Hierdoor krijgt de leerling meer zelfvertrouwen en leerplezier.

Tijdswinst door focus op de inhoud en door de efficiënte manier van werken die het programma stimuleert.


Zo werkt Kurzweil 3000

Met Kurzweil 3000 heeft de leerling steeds de juiste assistentie binnen handbereik, zowel bij het werken met papieren als digitaal lesmateriaal. Kurzweil 3000 kenmerkt zich door zijn gebruiksvriendelijkheid. De werkomgeving biedt toegang tot heel wat handige functies. Bekijk het overzicht hier (PDF).

 

Lezen
Kurzweil 3000 leest digitale (school)boeken, teksten en websites voor met natuurlijk klinkende Acapela stemmen. De gebruiker wordt gestimuleerd actief mee te lezen met de tweekleurige markering voor het woord en de zin.

 

Schrijven
Kurzweil 3000 leest het tijdens het typen de woorden voor. Het programma heeft een woordvoorspeller die helpt om lastige woorden te schrijven. De online-toepassing werkt als schrijfhulp gesproken tekst uit tot geschreven teksten en ondersteunt bij werkwoordspelling.

 

Begrijpen
De uitgebreide woordenboeken met verklaringen, vertalingen, afbeeldingen, homofonen, synoniemen en voorbeeldzinnen helpen bij het snel begrijpen van lastige of vreemde woorden.

 

Leren
De slimme mindmap tool is handig om samenvattingen te maken en ideeën gestructureerd op te schrijven.

Schoolboeken

Schoolboeken zijn vaak digitaal beschikbaar. Je kunt ze verkrijgen via Stichting Toegankelijke informatie of Dedicon.