Integrale aanpak dyslexie Lelystad; de eerste ervaringen

dr. Joyce Couprie, Ellen Gommer, MSc

Het samenwerkingsverband PO Lelystad en Dronten heeft samen met de gemeente Lelystad een nieuw ontwerp gemaakt voor een integrale aanpak van leesproblemen en dyslexie. Alle scholen in Lelystad zijn aan boord en de taakgerichte aanbesteding voor de dyslexiezorg is ingezet om met twee zorgaanbieders dit verder vorm en inhoud te geven.

 

Ruim anderhalf jaar zijn de samenwerkingspapartners nu bezig om onderwijs, preventie van dyslexie en specialistische zorg voor kinderen met ernstige dyslexie op een efficiënte wijze aan elkaar te knopen. Er wordt intensief gebruik gemaakt van elkaars kennis en expertise met het doel om niet alleen diagnoses dyslexie te verminderen, maar ook om alle kinderen op het gebied van taalontwikkeling naar een hoger niveau te tillen.

 

Wat zijn de succesfactoren geweest? Welke hindernissen zijn overwonnen? Welke beslissingen zijn genomen die tot dusver hebben geleid tot een breed gedragen omslag in het denken over dyslexie? De ervaringen van anderhalf jaar teamspel tussen gemeente, onderwijs en zorgaanbieders komen aan de orde in deze presentatie.

Joyce Couprie is onderwijsadviseur/schoolpsycholoog NIP K&J. Projectleider integrale aanpak leesproblemen en dyslexie Lelystad vanuit samenwerkingsverband POLD

 

Ellen Gommer is specialist Passend Onderwijs (Voorschools en Dyslexie). Samenwerkingsverband POLD