Hoe inclusief is het onderwijs in Nederland?

Drs. Marjan Zandbergen

Hoe inclusief is het onderwijs in Nederland? Dat hangt af van de definitie die je kiest! In deze lezing wordt ingegaan op de invulling van het begrip inclusief onderwijs in binnen- en buitenland. Is het gras bij de buren veel groener of doen we het als Nederland zo slecht nog niet. En in dat kader:  wat zijn de plannen van het ministerie van OCW als het gaat om inclusiever onderwijs!

Over de spreker

Marjan Zandbergen is senior beleidsmedewerker op het ministerie van OCW. Zij werkt voor twee directies: de directie Voortgezet Onderwijs, waar zij onder meer verantwoordelijk is voor PISA en de directie Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning, waar zij zich onder meer bezighoudt met (voortgezet) speciaal onderwijs en inclusie. Zij vertegenwoordigt Nederland in de PISA Governing Board van de OESO en de European Agency for Special Needs and Inclusive Education.