Flits! Tutorlezen helpt leerlingen en leerkracht

Flits! Tutorlezen is een computergestuurd flitsprogramma dat op een effectieve manier het automatiseren van het leesproces op woordniveau bevordert. Het programma is methode onafhankelijk en bevat meer dan 5.000 woorden.

Flits! Tutorlezen is ontwikkeld vanuit dyslexiebehandeling in de vergoede zorg.

Onderdeel van ondersteuningsniveau 3

Door gebruik te maken van professionele tutors kan Flits! Tutorlezen onderdeel uitmaken van de invulling op ondersteuningsniveau 3.

Voor tutoren is geen voorkennis van leren lezen vereist. Leerlingen kunnen dus ook samen met een medeleerling in het programma werken aan het verbeteren van hun leesvaardigheid. Wanneer je hiervoor kiest zet je het programma in op ondersteuningsniveau 2.  

Groep 3 tot en met groep 8

Afhankelijk van de leesvaardigheid van een kind kunnen de woorden op het scherm klank voor klank, gesplitst of als heel woord worden aangeboden, waarbij een passend leestempo is ingesteld.

Zet Flits! Tutorlezen in groep 3 tot en met groep 8 in bij leerlingen met een te laag leestempo die geneigd zijn om spellend te blijven lezen of een radende leesstrategie te ontwikkelen. Ook leerlingen die na Bouw!, moeite blijven hebben met lezen zijn gebaat bij Flits! Tutorlezen.

Ervaringen met Flits! Tutorlezen

De Montessorischool Ede werkt met Flits! Tutorlezen. Inge Langelaar, intern begeleider, vertelt over hun ervaringen.

Sinds wanneer werken jullie met het programma en op welke manier?

We werken vanaf de lancering met het programma. Dat was in maart 2019. Het was in het begin even zoeken naar een goede gebruiksmodus. We zetten het programma nu op verschillende manieren in. Er is een onderwijsassistent die met leerlingen leest. Er zijn ook leerkrachten die met leerlingen lezen in de klas. Dit doen zij tijdens het zelfstandig werken. Daarnaast lezen leerlingen met elkaar, waarbij het ene kind functioneert als tutor voor het andere kind.

Welke gebruikerservaringen zijn er tot nu toe?

We zijn erg tevreden over het programma. Er zit een goede opbouw in. Er zijn verschillende modules die oplopen in moeilijkheidsgraad en daarnaast zit er een opbouw in het tempo waarin de woorden geflitst worden. Het programma is gebruiksvriendelijk en makkelijk in te zetten binnen het onderwijs.

Wat betekent het programma voor motivatie en succeservaringen van leerlingen?

Leerlingen die bij de onderwijsassistent of de leerkracht lezen, vinden het leuk om één op één te lezen. Leerlingen die samen lezen vinden het ook leuk om te doen. Na elke les zien de leerlingen hun vooruitgang door middel van sterren en punten. Leerlingen op onze school zijn zich bewust van hun leerdoelen en met dit programma kunnen zij aan hun eigen leerdoelen werken.