Extra ondersteuning voor leerlingen bij beginnende geletterdheid

Janneke de Waal-Bogers, MBA & Marjoleine Meijs, MA

Leerlingen met een TOS, leerlingen met een NT2 achtergrond en nog een groot deel van de overige leerlingen die je extra ondersteuning wil bieden bij het (leren) lezen hebben zwakke fonologische vaardigheden. Hoe kan je deze leerlingen passend ondersteunen?

Op ondersteuningsniveau 3 zijn daar heel duidelijke handreikingen en richtlijnen voor, maar op ondersteuningsniveau 2 ben je een stuk vrijer in de invulling hiervan. Dat maakt dat op ondersteuningsniveau 2 vaak nog veel kansen blijven liggen.

In deze lezing geven Janneke de Waal-Bogers en Marjoleine Meijs achtergronden en tips voor ondersteuning bij zwakke fonologische vaardigheden bij beginnende geletterdheid. Je gaat de zaal uit met praktische tips die de volgende dag direct toe te passen zijn!

Over de sprekers
Janneke de Waal-Bogers is logopedist. Ze geeft trainingen aan professionals in het onderwijs en in de zorg over diagnostiek en behandeling van taalstoornissen bij kinderen. Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie.

Marjoleine Meijs is taalkundige. Als onderdeel van haar master Toegepaste Taalwetenschappen aan de VU heeft zij stage gelopen bij Lexima. Tijdens deze opdracht heeft ze inzicht gekregen in hoe in de praktijk met de producten van Lexima wordt gewerkt en hoe betrokkenen dit ervaren. Deze praktijkervaringen en de theoretische kennis die ze tijdens mijn studie heeft opgedaan past ze toe op de innovatie van producten van Lexima. Daarnaast vormen ze de ideale basis voor haar werkzaamheden als trainer.