Effectief aan de slag op Ondersteuningsniveau 3 met Dyslexie Centraal! 

Evelien Krikhaar

Hoe kun je daadwerkelijk effectief aan de slag met lezen en spellen op ON3? Dyslexie Centraal heeft een set praktische tools en instrumenten ontwikkeld die kunnen helpen bij professionele keuzes en verantwoorde invulling voor intensieve begeleiding op school. Hoe zet je deze in, en wat zijn de praktijkervaringen van basisscholen die samen-lerend aan de slag zijn met verbeteringen op ON3?

Over de spreker

Evelien Krikhaar werkt als senior onderzoeker, ontwikkelaar en projectleider bij het Expertisecentrum Nederlands in Nijmegen en heeft expertise op het gebied van taalontwikkeling, leesproblemen en dyslexie. Zij heeft ruime ervaring met de coördinatie en uitvoering van diverse onderzoeks- en implementatie-projecten in het onderwijs. Evelien is als programma-manager verbonden aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie en het bijbehorende digitale platform Dyslexie Centraal.