Dyslexie, TOS en de vergoedingsregeling

Drs. Sonja Karman

Dit jaar zijn nieuwe regels van kracht geworden op het gebied van dyslexie. Tijd voor een inventarisatie: hoe zit het ook alweer met de diagnose (ernstige) dyslexie, wat is er precies veranderd en welke gevolgen heeft dat voor de school, de diagnosticus en de behandelaar? En wat als er ook sprake is van TOS?

Over de spreker

Sonja Karman is van huis uit logopedist. Zij heeft veel kinderen met TOS behandeld. Als orthopedagoog en gz-psycholoog is zij gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van dyslexie bij Stichting Taalhulp. Dit doet zij al 30 jaar. Daarnaast ontwikkelt zij een methode voor Engelse spelling voor leerlingen met dyslexie. Tevens geeft zij nascholing voor logopedisten over dyslexie aan de Hogeschool Utrecht.