Compenserende software, wat mag je ervan verwachten?

Dyslexie is een leesstoornis die grote gevolgen heeft. Om deze gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software diverse functionaliteiten.

Teksten worden door de computer voorgelezen. De leessnelheid is aanpasbaar. Tijdens het voorlezen worden woorden en zinnen gemarkeerd om actief lezen te bevorderen. 
Ingebouwde woordenboeken lezen woorden voor voor beter tekstbegrip en voor het vertalen. Afbeeldingen en voorbeeldzinnen helpen bij beter tekstbegrip.
Met markeerstiften kan de gebruiker tekstonderdelen benadrukken en op gestructureerde wijze samenvattingen maken.
De woorden worden na het typen voorgelezen, dit helpt om fouten op te sporen in eigen teksten. Speciale spellingcontrole en woordvoorspellers houden rekening met fouten die mensen met dyslexie maken, ook bij werkwoordvormen. 
Er is een keuze in verschillende talen.

Alinea Online en Alinea Suite, Kurzweil 3000 en Read&Write zijn compenserende programma's die aan deze eisen voldoen. Elk programma heeft specifieke eigenschappen.Alinea Online

Alinea Suite

Kurzweil 3000

Read&Write

Prijs

€€ €€€ €€
Werking

Cloud Lokaal en Cloud Lokaal en Cloud Cloud
Devices

Alle Alle Alle Chromebook en Chromebrowser
Onderscheidende functies Integratie met Google Drive en Dropbox Integratie met Google Drive en Dropbox
Uitgebreide woordvoorspeller
App om tekst te fotograferen
Integratie met Google Drive en Dropbox
Handige tool voor mindmapping
Integratie met Google Drive en Dropbox
Uitgebreid afbeeldingenboek met woordenlijst
Lesmateriaal

Vooral digitaal, minder papier Zowel papier als digitaal Zowel papier als digitaal Alles digitaal
Inzetten bij toetsen en examens Nee Ja, met offline versie Ja, met offline versie Nee


Naar Alinea Online


Naar Alinea Suite


Naar Kurzweil 3000


Naar Read&Write