Bouw! 300-499 leerlingen

Geef leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen preventief extra hulp bij het automatiseren van het leesproces.

Lexima biedt een preventieve aanpak voor leerlingen in de leeftijd 4 tot 7 jaar die een risico lopen op leesproblemen. Zij krijgen extra ondersteuning nog voor zij een achterstand hebben. Zo worden leesproblemen, laaggeletterdheid en onnodige diagnoses dyslexie effectief voorkomen.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat met een preventieve ondersteuning met Bouw! leesproblemen, waaronder dyslexie, met 60-65% afnemen. De behaalde resultaten beklijven. Leerlingen hebben er hun hele leven voordeel van.

Selecteer hieronder het product van je keuze.