Boekies

Pak leesbevordering aan met Boekies

In een boek duiken en pas kunnen stoppen met lezen als het uit is. Dat wens je toch iedere leerling toe? Boekies is dé aanpak waarmee het onderwijs werkt aan leesbevordering en leesplezier. Ontdek hoe Boekies met ruim 2.000 digitale kinder- en jeugdboeken de sleutel is tot meer leesplezier en een betere leesvaardigheid.

Lees verder over Boekies

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om Boekies te bekostigen en help zo leerlingen die vastlopen in hun lees- en spellingontwikkeling. Bekijk onze pagina voor Boekies.

Meer weten over Boekies of Boekies bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

Zet Boekies bovenschools in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid. Met de projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

 

Bekijk de voordelen van de bovenschoolse aanpak

Heeft je school meer dan 500 leerlingen?

Neem contact op met consultancy@lexima.nl voor een prijs op aanvraag.


Boekies is dé aanpak waarmee leesbevordering van groep 1 tot en met groep 8 wordt geïntegreerd in het onderwijs. Leerkrachten ontvangen lesprogramma’s en tips voor een verrijkende leesomgeving. Via Boekies houden zij hun kennis op peil op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie. Leerlingen maken op basis van onder andere interesses een keuze uit een uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken. In Boekies lezen ze online op de computer of tablet. Dit heeft grote voordelen: leerlingen kunnen bijvoorbeeld thuis verder lezen waar ze gebleven zijn, de boeken blijven van optimale kwaliteit en zijn nooit meer uitgeleend. Voor zwakke lezers biedt Boekies diverse vormen van leesondersteuning, zoals een leesliniaal en een voorleesmogelijkheid. Zo kunnen alle leerlingen zelfstandig lezen met Boekies. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen, waardoor de leesmotivatie verbetert en leerlingen meer leesplezier ervaren. Op termijn leidt dit tot een betere leesvaardigheid.

Een groot en divers boekenaanbod van groep 1 tot en met groep 8 is essentieel om de leesmotivatie van de leerlingen te behouden en verhogen. Boekies heeft een catalogus met ruim 2.000 digitale kinder- en jeugdboeken. De digitale boeken zijn altijd beschikbaar en blijven in goede staat. De catalogus van Boekies telt een groot aantal series. Deze series helpen lezers om plezier in het lezen te krijgen, dan wel te behouden. Er zijn boekenseries rond bepaalde personages, zoals Koen Kampioen, Blitz!, Dolfje Weerwolfje en de boeken van Skoop. Daarnaast zijn er leesseries die aansluiten bij de behoeftes van een specifieke doelgroep. In Boekies zijn er speciale series voor leerlingen met leesproblemen zoals dyslexie; leerlingen met een kleine woordenschat; meertalige leerlingen en hoogbegaafde leerlingen.

Het Boekies Plein is dé digitale plek waar onderwijsprofessionals hun kennis op het gebied van leesbevordering, leesplezier en leesmotivatie bij houden. Op het Plein staan artikelen en publicaties. Ook vind je er handvatten om met Boekies structureel werk te maken van leesbevordering. Hier staan uitgewerkte lesprogramma’s, tips voor een verrijkende leesomgeving en lessuggesties om aandacht te besteden aan leesbevordering. Verder blijf je op het plein up-to-date over de boekencatalogus van Boekies en bekijk je webinars over leesmotivatie en leesbevordering. Je vindt Boekies Plein onder het kopje ‘Informatieplein’.

Boekies is ontwikkeld op basis van de zelf-determinatietheorie van Ryan & Deci. Deze theorie stelt dat je de intrinsieke motivatie van kinderen kunt beïnvloeden door in te spelen op de psychologische basisbehoeften Competentie (de leerling heeft vertrouwen in het eigen kunnen), Autonomie (de leerling heeft invloed op wat hij of zij doet en heeft de vrijheid om een activiteit naar eigen inzicht uit te voeren) en Relatie (de leerling voelt verbondenheid met de omgeving en heeft vertrouwen in anderen. Hij of zij voelt zich vrij om vragen te stellen en is niet bang om fouten te maken). Door bij deze behoeften aan te sluiten vergroot Boekies het leesplezier van de leerling!


Toegevoegde waarde

Voor de leerkracht
Aanpak voor leesbevordering die leidt tot leesplezier.

Ondersteuning met lesmateriaal, tips voor leesbevorderingsactiviteiten en inhoudelijke artikelen.
Middelen om ervoor te zorgen dat iedere leerling uit de klas boeken leest die aansluiten bij zijn of haar leesniveau en belevingswereld.
Informatieve boeken om te gebruiken bij wereld oriënterende vakken.
Centraal leesdossier per leerling met inzicht in leesgedrag en leesontwikkeling.
Ondersteuning taal- en kansarme gezinnen.

 

Voor de lezer
Groot aanbod digitale lees- en informatieboeken.
Persoonlijk boekadvies op basis van interesses en leesniveau.
Ondersteuning voor zwakke lezers met een leesliniaal, keuze in lettertype en lettergrootte en voorleesstem.

Kerndoel 9

Boekies sluit aan bij kerndoel 9 van Stichting Leerplan Ontwikkeling: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.’ Bij dit kerndoel gaat het erom dat kinderen genieten van verhalen, gedichten en informatieve teksten. Ook hebben zij plezier in lezen, voorgelezen worden en in voorlezen aan anderen.

 

De Nederlandse studie “Effecten van leesmotivatie-interventies” van 2015 toont aan dat:

leesproblemen invloed hebben op het schoolsucces,
leesmotivatie bijdraagt aan de leesontwikkeling van leerlingen,
leesmotivatie-interventies positieve effecten hebben op de leesmotivatie, de leesvaardigheid en de woordenschat,
interesse, autonomie, sociale motivatie, het ervaren van competentie en het stellen van doelen grote effecten leiden.

Uitgeverijen

Boekies werkt samen met meer dan 40 Nederlandse en Vlaamse uitgeverijen.
Met enkele uitgeverijen hebben we een speciaal partnerschap.

Rubinstein
Royal Jongbloed
Erwaseens