usp-icon Oefenen met spelling, werkwoorden en woordenschat
usp-icon Zowel klassikaal als individueel in te zetten
usp-icon Sluit aan op de behandelde lesstof

BLOON

Oefen de spelling en woordenschat met BLOON

Leerlingen oefenen in BLOON met spelling, werkwoordspelling en woordenschat. BLOON volgt de bewezen effectieve methodiek van het visuele dictee. Hierbij zien leerlingen het woord waarna ze het opschrijven vanuit het geheugen en de woorden vervolgens zelf nakijken. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden.
BLOON geeft ondersteuning voor spelling, maar ook voor woordenschat, werkwoordspelling, het aanleren van begrippen en het leren van andere talen. Het programma wordt ingezet in het primair én voortgezet onderwijs.

Lees verder over BLOON

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om BLOON te bekostigen en help zo leerlingen die vastlopen in hun lees- en spellingontwikkeling. Bekijk onze pagina voor BLOON.

BLOON bestellen? Klik hieronder op het product van je keuze.

De nieuwe versie van BLOON staat sinds 5 september live. Werk je met BLOON? Kijk dan hier wat er verandert

Zet BLOON bovenschools in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid. Met de projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

 

Bekijk de voordelen van de bovenschoolse aanpak

Heeft je school meer dan 500 leerlingen?

Neem contact op met consultancy@lexima.nl voor een prijs op aanvraag.


BLOON is het oefenprogramma voor spelling, werkwoordspelling en woordenschat. De aanpak volgt de effectief bewezen methodiek van het visuele dictee. BLOON is het acroniem voor Bekijken, Lezen, Onthouden, Opschrijven, Nakijken. Leerlingen werken in BLOON gericht en zelfstandig, waarbij aandacht is voor feedback en zelfcontrole. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden. In BLOON passen leerlingen de lesstof direct praktisch toe. Het geeft ondersteuning voor spelling, woordenschat, het oefenen met begrippen en definities én het leren van een vreemde taal. Het programma wordt ingezet in het primair én voortgezet onderwijs.

Leerlingen oefenen met woordenlijsten die zowel aan de groep als aan individuele leerlingen kunnen worden aangeboden. Hierdoor is het mogelijk de oefening af te stemmen op de behoefte van de leerling. Er zijn standaard woordenlijsten beschikbaar. Leerkrachten kunnen eenvoudig eigen woordenlijsten maken en deze delen met collega’s. BLOON heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden die leerlingen helpen tijdens het schrijven van een woord. Zo is er een kleurenpalet dat kan aansluiten bij de gebruikte lesmethode en de mogelijkheid om de woorden te hakken en te plakken. Leerlingen verdienen in BLOON munten en kunnen zo hun eigen spelwereld inrichten. Onderwijsprofessionals monitoren de resultaten van hun leerlingen en sluiten hierbij aan in de reguliere lessen.

BLOON is ontstaan als oefenvorm bij Retentietraining. Dit is een intensieve training die remedial teachers inzetten om zwakke, niet-regelgevoelige spellers zoveel mogelijk visuele woordbeelden te laten inprenten. De aanpak volgt de effectief bewezen methodiek van het visuele dictee. Hierbij zien leerlingen het woord, schrijven het op vanuit het geheugen en kijken de woorden zelf na. Deze stappen bevorderen het automatiseringsproces voor het juist schrijven en begrijpen van woorden.


Toegevoegde waarde

Voor de leerkracht
Woordenlijsten aanbieden aan hele klas groep maar ook aan individuele leerlingen

Veel standaard woordenlijsten beschikbaar om de regels mee te oefenen
Leerkrachten kunnen eigen lijsten maken en lijsten delen met elkaar


Voor de leerling
Oefenen met woordenlijsten op maat
Verschillende overhoormethodes door middel van spelletjes of de BLOON-methode
Kleurenpalet voor het oefenen met klanken sluit aan bij populaire methodes
Op school, maar ook thuis beschikbaar

Ook bij vreemde talen

De oefenmethode BLOON kan ook worden ingezet als ondersteuning bij het leren van een vreemde taal. Met namen voor het aanleren van de juiste klank-tekenkoppeling biedt het oplossingen. Dit geldt met name voor klankzuivere talen en talen die dicht bij de moedertaal staan.

Hoe dit werkt lees je in het artikel BLOON bij Frans en Duits.