Zelfredzaam dankzij compenserende software

Leerlingen gelijke kansen bieden, leerdrempels helpen wegnemen en zelfs hun leerrendement verhogen? Dat wil toch iedere leerkracht! Compenserende software geeft ondersteuning bij dyslexie en andere lees- en spellingproblemen. De compenserende software leest teksten voor en geeft zo ondersteuning bij begrijpend en technisch lezen en studeren. Daarnaast biedt ze ondersteuning bij het schrijven van teksten. 

 

Compenserende voorleessoftware geeft ondersteuning en vermindert de belemmeringen, die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengen. Dankzij deze software kunnen leerlingen met lees-, schrijf- of leerproblemen zoals dyslexie eindelijk presteren op hun cognitieve niveau. Bekijk het overzicht waarin we compenserende software vergelijken.

 

Zet compenserende voorleessoftware in en verminder zo de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengt. Programma’s als Alinea, Kurzweil en Read&Write zorgen dat zwakke lezers zelfredzaam omgaan met teksten.


Artikelen over compenseren

Compenserende software, wat mag je ervan verwachten?

Het hebben van dyslexie of een taal ontwikkelingsstoornis heeft grote gevolgen. Om deze gevolgen zoveel mogelijk ongedaan te maken, biedt compenserende software diverse functionaliteiten.

Lees het artikel

Wanneer zet je compenserende software in?

Het gebruik van compenserende software helpt een leerling op diverse vlakken en voorkomt frustratie van talent en schoolmoeheid. Zet het in vanaf groep 5.

Lees het artikel

Compenserende software en digitale lesmethodes

Het werken met digitale lesmethodes vraagt een goede inventarisatie van reeds aanwezige ondersteunende functies, de kwaliteit daarvan én de mogelijkheden van de combinatie met compenserende software.

Lees het artikel

Compenserende software effectief bij dyslexie

De inzet van compenserende software is een van de mogelijkheden om leerlingen met dyslexie bij het lezen en schrijven van teksten te ondersteunen. Er zijn diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Lees het artikel