usp-icon-alternative Breed scala aan nascholingsactiviteiten
usp-icon-alternative Praktijk koppelen aan theorie
usp-icon-alternative Gericht op ondersteunen van leerlingen

Academie

Lexima organiseert een breed scala aan nascholingsactiviteiten. Jaarlijks volgen duizenden deelnemers een of meerdere op de praktijk afgestemde trainingen, cursussen of andere bijeenkomsten.

Deze scholing voorziet in de behoefte tot professionalisering en het vergroten van de handelingsbekwaamheid van onderwijsprofessionals, zoals leerkrachten, docenten, intern begeleiders, remedial teachers en zorgcoördinators. Zij specialiseren zich in het signaleren en begeleiden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.