usp-icon Sluit aan op de behoeftes van individuele leerlingen
usp-icon Rapportage geeft inzicht in vordering
usp-icon Effectief bevonden door experts

Programma's

De educatieve software van Lexima ondersteunt op het gebied van lezen en schrijven en draagt bij aan het bestrijden van laaggeletterdheid. De software sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerling en is afgestemd op zijn of haar specifieke lees- en spellingontwikkeling. Lexima-software is methode-onafhankelijk en dus naast elke lesmethode te gebruiken.

Leesmotivatie en leesbevordering

Door te lezen verhogen leerlingen hun leesvaardigheid én woordenschat. Daarmee is leesmotivatie een belangrijk wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Lees meer over leesbevordering

Preventie voorkomt problemen

Geef leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spelling preventieve ondersteuning. Lees meer over preventie

Remediëren werkt achterstanden weg

Opgelopen achterstanden in lees- en spellingvaardigheid kunnen (deels) worden weggewerkt. Een effectieve aanpak is gestructureerd en sluit aan bij de problematiek van de leerling. Lees meer over remediëren

Compenseren zorgt voor zelfredzaamheid

Compenserende software vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengt. Programma’s als Alinea Suite, Alinea Online, Kurzweil en Read&Write zorgen dat zwakke lezers zelfredzaam omgaan met teksten. Lees meer over compenseren

Zet interventies bovenschools in

Kies voor de bovenschoolse aanpak van geletterdheid. Met de projectbegeleiding en -ondersteuning vanuit Lexima bespaar je tijd en geld én zorg je dat meer leerlingen hun talent benutten.

 

Bekijk de voordelen van de bovenschoolse aanpak