Programma Verbetering basisvaardigheden

Interventie Read&Write

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining.

Toegevoegde waarde van Read&Write

Ondersteunt leerlingen met dyslexie en andere lees- en spellingproblemen
Vermindert de belemmeringen die het zwakke lezen en spellen met zich meebrengt
Zorgt dat zwakke lezers zelfredzaam omgaan met teksten en op hun eigen niveau kunnen werken en functioneren

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

Read&Write sluit aan bij de volgende elementen: 

Subsidie aanvragen

Meer over deze subsidie en informatie over het aanvragen vind je bij DUS-I.

Waardevolle elementen van Read&Write

De lees-, schrijf- en studeerondersteuning van Read&Write zorgt ervoor dat een leerling gemakkelijker zelfstandig aan de slag kan. De leerling is niet langer afhankelijk van andere leerlingen, de leerkracht of een ouder. Dit vergroot het gevoel eigenwaarde en zelfvertrouwen van de leerling.

Door te werken met Read&Write kan een leerling zonder belemmeringen te ervaren een tekst lezen of schrijven. Dit betekent dat de leerling aan de slag kan op zijn of haar eigen cognitieve niveau.

Read&Write is een extensie die toegevoegd wordt aan de Google Chromebrowser en gekoppeld is aan een Google account. Door deze koppeling kan de leerling op elk device met een Chromebrowser, op school én thuis, inloggen en werken met Read&Write.

Uit recent onderzoek van Femke Scheltinga in opdracht van het NKD en Dyslexie Centraal blijkt dat leerlingen een hoop voordelen kunnen halen uit het werken met compenserende hulpmiddelen zoals Read&Write. Voorwaarden voor een effectieve inzet zijn oog voor de ondersteuningsbehoefte van de leerling en aandacht voor begeleiding en instructie.