Programma Verbetering basisvaardigheden

Interventie Flits! Tutorlezen

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining.

Toegevoegde waarde van Flits! Tutorlezen

-Zwakke tot matige lezers oefenen intensief en systematisch
-Elke leesmoeilijkheid wordt stap voor stap aangeboden
-Programma is adaptief en biedt altijd oefeningen op het juiste niveau

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

Flits! Tutorlezen sluit aan bij de volgende elementen: 

Flits! Tutorlezen is een interventie voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om op het niveau van de klas te blijven/komen. Vanwege het adaptieve en gestructureerde karakter van het programma is het een geschikte interventie om de achterstanden op het gebied van woordlezen aan te pakken.

Bij het oefenen in Flits! Tutorlezen is het mogelijk om klank-voor-klank te lezen om het fonemisch bewustzijn goed te ontwikkelen.

Door Flits! Tutorlezen in te zetten voor leerlingen die een risico lopen op of al een leesachterstand ontwikkeld hebben, kun je door de adaptieve en gestructureerde interventie zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weer op het niveau van de klas komt.

Beheersingsleren: Flits! Tutorlezen is een adaptief woordleesprogramma en gaat pas door naar het volgende onderdeel, als de leerling het huidige onderdeel beheerst. Feedback in het PO en VO: De tutor (peer, ouder of onderwijsprofessional) geeft de leerling direct feedback na het flitsen van de woorden. Huiswerk: Omdat Flits! Tutorlezen webbased is, kan het ook thuis ingezet worden. De ouder kan dan als tutor fungeren. De leerkracht kan achteraf de resultaten bekijken. Leermiddelen: Flits! Tutorlezen past binnen het keuzeproces van leermiddelen dat gestimuleerd wordt door OCW, vanwege de effectieve elementen, mogelijkheid tot differentiatie en het inzicht in de resultaten.

Leertijduitbreiding: Omdat Flits! Tutorlezen een webbased en adaptief programma is, kan het programma goed ingezet worden als leertijduitbreiding. Zo kan de leerling thuis of op school extra oefenen met woordlezen. Tutoring door medeleerlingen: Bij Flits! Tutorlezen is de ene leerling tutor voor de andere bij het oefenen met woordlezen. Het kan hierbij gaan om een sterkere of oudere leerling, maar ook om een leerling van hetzelfde niveau of dezelfde leeftijd. Tutoring door onderwijspersoneel: Bij een intensievere inzet van Flits! Tutorlezen is het verstandig om de leerling te laten begeleiden door een onderwijsprofessional. Zo kan een grote achterstand versneld ingehaald worden.

Data-geïnformeerd werken: Flits! Tutorlezen stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Flits! Tutorlezen behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen. Feedback in het PO en VO: zie ‘Didactische modellen en werkvormen’.

Data-geïnformeerd werken: Flits! Tutorlezen stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Flits! Tutorlezen behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen. Feedback in het PO en VO: zie ‘Didactische modellen en werkvormen’.


Subsidie aanvragen

Meer over deze subsidie en informatie over het aanvragen vind je bij DUS-I.