Programma Verbetering basisvaardigheden

Interventie Dexlex

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining.

Toegevoegde waarde van Dexlex

-Oefenprogramma sluit aan bij problematiek van de leerling
-Leerlingen oefenen op meerdere manieren met spellingregels die ze nog niet beheersen

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

Dexlex sluit aan bij de volgende elementen: 

Dexlex is een interventie voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om op het niveau van de klas te blijven/komen. Vanwege het adaptieve en gestructureerde karakter van het programma is het een geschikte interventie om de achterstanden op het gebied van spelling aan te pakken.

Bij het oefenen in Dexlex worden naast de spellingsoefeningen ook oefeningen klankonderscheid en klankherkenning aangeboden om de tekenklankkoppeling goed te leren onderscheiden.

Door Dexlex in te zetten voor leerlingen die een risico lopen op of al een spellingachterstand ontwikkeld hebben, kun je door de adaptieve en gestructureerde interventie zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weer op het niveau van de klas komt.

Dexlex is een interventie voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om op het niveau van de klas te blijven/komen. Vanwege het adaptieve en gestructureerde karakter van het programma is het een geschikte interventie om de achterstanden op het gebied van spelling aan te pakken.

Beheersingsleren: Dexlex is een adaptief spellingprogramma en gaat pas door naar het volgende onderdeel, als de leerling het huidige onderdeel beheerst. Feedback in het PO en VO: Na het invullen van het antwoord geeft Dexlex de leerling direct feedback door aan te geven of het woord goed geschreven is of welke klanken verkeerd geschreven werden. Je kunt daarbij de uitleg over de spellingsregel waarmee geoefend wordt direct raadplegen. Huiswerk: Omdat Dexlex webbased is, kan het ook thuis ingezet worden. De leerkracht kan achteraf de resultaten bekijken. Leermiddelen: Dexlex past binnen het keuzeproces van leermiddelen dat gestimuleerd wordt door OCW, vanwege de effectieve elementen, adaptiviteit en het inzicht in de resultaten.

Leertijduitbreiding: Omdat Dexlex een webbased en adaptief programma is, kan het programma goed ingezet worden als leertijduitbreiding. Zo kan de leerling thuis of op school extra oefenen met spellen. Tutoring door onderwijspersoneel: Bij een intensievere inzet van Dexlex is het verstandig om de leerling te laten begeleiden door een onderwijsprofessional. Zo kan een grote achterstand versneld ingehaald worden.

Data-geïnformeerd werken: Dexlex stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Dexlex behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen. Feedback in het PO en VO: zie ‘Didactische modellen en werkvormen’.

Data-geïnformeerd werken: Dexlex stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Dexlex behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen. Feedback in het PO en VO: zie ‘Didactische modellen en werkvormen’.


Subsidie aanvragen

Meer over deze subsidie en informatie over het aanvragen vind je bij DUS-I.