Programma verbetering basisvaardigheden

Interventie Boekies

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining.

Toegevoegde waarde van Boekies

Voor leerkrachten

-Uitgewerkte lesprogramma’s
-Tips voor een verrijkende leesomgeving
-Inzicht in het leesgedrag van leerlingen
-Deskundigheidsbevordering

 

Voor leerlingen

-Kiezen op basis van interesses
-Uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken
-Ondersteuning voor zwakke lezers

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

Boekies sluit aan bij de volgende elementen: 

Zet Boekies in om taalachterstanden ontstaan aan te pakken. Met Boekies wordt de leesbevordering van leerlingen van groep 1 tot en met 8 geïntegreerd in het onderwijs. Leerlingen kunnen Boekies online op de computer of tablet gebruiken. Zo kunnen leerlingen zowel op school als thuis verder lezen waar ze gebleven zijn.

Met Boekies maken leerlingen op basis van onder andere interesse een keuze uit een uitgebreide collectie digitale lees- en informatieboeken. Voor zwakke lezers biedt Boekies diverse vormen van leesondersteuning, zoals een leesliniaal en een voorleesmogelijkheid. Zo kunnen alle leerlingen zelfstandig met Boekies werken. Dit leidt tot meer zelfvertrouwen, waardoor de leesmotivatie verbetert en leerlingen meer leesplezier ervaren. Op termijn leidt dit tot een betere leesvaardigheid.

Huiswerk: Boekies kan ook thuis worden gebruikt. De leerkracht kan de voortgang van de leerling monitoren. Daarnaast kan de leerkracht ook boeken klaarzetten voor de leerling. Leermiddelen: Boekies past binnen het keuzeproces van leermiddelen dat gestimuleerd wordt door OCW, vanwege de ondersteuningsmogelijkheden bij het lezen, grote boekenaanbod en het inzicht in de resultaten.

Leertijduitbreiding: leerlingen met onderwijsachterstanden kunnen deelnemen aan extra activiteiten om vaardigheden te vergroten. Boekies kan zowel op school als thuis gebruikt worden om de leesvaardigheid, leesmotivatie en leesplezier te vergroten.

Data-geïnformeerd werken: Boekies stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Boekies behaald wordt. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen.

Data-geïnformeerd werken: Boekies stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van Boekies behaald wordt. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen.


Subsidie aanvragen

Meer over deze subsidie en informatie over het aanvragen vind je bij DUS-I.