Programma Verbetering basisvaardigheden

Interventie BLOON

Gebruik het Programma Verbetering basisvaardigheden om effectieve interventies te bekostigen. Lexima heeft speciale Plus Pakketten samengesteld die aansluiten bij het Programma Verbetering basisvaardigheden. Deze pakketten bestaan uit:
-Licenties voor onbeperkt gebruik binnen school
-Online vaardigheidstraining voor 2 deelnemers per school
-Voortgangsrapportage

 

Voor bestaande licentiegebruikers is er een apart dienstenpakket beschikbaar. Dit pakket bestaat uit een voortgangsrapportage en een vaardigheidstraining.

Toegevoegde waarde van BLOON

-Sluit aan op behandelde lesstof
-Zowel klassikaal in te zetten als op maat
-Leerkrachten kunnen onderling woordenlijsten delen

Menukaart

De subsidie die scholen mogen gebruiken om het onderwijs in basisvaardigheden te verbeteren moet worden besteed aan een ‘wetenschappelijk onderbouwde aanpak’. Dat betekent dat scholen en leraren niet zelf een heel nieuwe methode verzinnen, maar methodes gebruiken waarvan bewezen is dat ze werken als basis voor hun plannen.

BLOON sluit aan bij de volgende elementen: 

Zet BLOON in om taalachterstanden aan te pakken. In BLOON werken leerlingen gericht aan spellingsonderwerpen die leerlingen niet goed geautomatiseerd zijn. Daarnaast kan BLOON ingezet worden om de woordenschat weer op te bouwen.

Door BLOON in te zetten voor leerlingen die een risico lopen op of al een spellings- of woordenschat achterstand ontwikkeld hebben, kun je met deze groep gericht oefenen met spelling of woordenschat.

Beheersingsleren: De leerkracht kan zelf de inhoud van de oefeningen van BLOON bepalen en voor de juiste leerlingen klaarzetten. Zo kan de leerkracht differentiëren in de aangeboden stof en leerlingen die dat nodig hebben onderdelen extra laten oefenen. Feedback in het PO en VO: BLOON geeft direct feedback na het invoeren van het antwoord door de leerling. Zo wordt een leerling gestimuleerd om het antwoord zelfstandig te verbeteren. Daarnaast kan de leerkracht achteraf de gemaakte fouten inzien en zo nodig aanvullende feedback geven. Huiswerk: Omdat BLOON webbased is, kan het ook thuis ingezet worden. De leerkracht kan achteraf de resultaten bekijken. Leermiddelen: BLOON past binnen het keuzeproces van leermiddelen dat gestimuleerd wordt door OCW, vanwege de effectieve elementen, mogelijkheid tot differentiatie en het inzicht in de resultaten.

Leertijduitbreiding: Omdat BLOON een webbased programma is en de leerkracht zelf de inhoud van de oefening kan bepalen, kan het programma goed ingezet worden als leertijduitbreiding. Zo kan de leerling extra oefenen met spelling, begrippen of woordenschat.

Data-geïnformeerd werken: BLOON stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van BLOON behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen. Feedback in het PO en VO: zie ‘Didactische modellen en werkvormen’.

Data-geïnformeerd werken: BLOON stelt leerkrachten in staat om de resultaten van hun leerlingen te volgen. Zo kan een leerkracht zien of het doel van de inzet van BLOON behaald wordt en welke onderdelen een leerling (on)voldoende beheerst. Op basis van deze data kan een leerkracht de nodige vervolgstappen nemen. Feedback in het PO en VO: zie ‘Didactische modellen en werkvormen’.


Subsidie aanvragen

Meer over deze subsidie en informatie over het aanvragen vind je bij DUS-I.

Waardevolle elementen van BLOON

Leerkrachten zetten zelfgemaakte of standaard woordenlijsten klaar voor de groep of voor een individuele leerling. Leerlingen werken zelfstandig met deze woordenlijsten.

BLOON werkt in de cloud. Dit betekent dat er op elk device met een internetverbinding gewerkt worden.

Na het oefenen kan een leerkracht op groeps- en leerlingniveau de resultaten bekijken en zo waar nodig bijsturen.